Voorgeschiedenis, doel, opzet, principes….

JC. YOSHI-KWAI is een judoclub. En we zijn gestart op 1 september 1996.

Betekenis van YOSHI-KWAI:

YOSHI = doe verder, vervolg, ga voort …   
KWAI = gemeenschap, groep, club, school, …..

JC. YOSHI-KWAI is gestart om judoka’s de mogelijkheid te bieden verder judo te kunnen doen of te kunnen blijven doen naar eigen wensen en doelstellingen.

 Met verder wordt bedoeld:

– ofwel in de eigen club met dezelfde trainer.
– ofwel in de eigen club met (een) andere trainer(s)
– ofwel in een andere club op advies van de clubtrainer en als dit wenselijk is voor de doelstellingen van de betrokken persoon!

Beperking: dit alles in zoverre de club er de mogelijkheden toe heeft en ook in functie van de “judovooruitgang” van de persoon.

Recreatiesport is het eerste doel van de club!

Bij ons zal competitie nooit opgedrongen worden. Wel wordt de judoka aangespoord om zijn vooruitgang te toetsen aan de werkelijkheid onder de vorm van wedstrijdjes met andere clubs waarvan het niveau niet te hoog opgevoerd moet worden. Hierbij zouden we kunnen spreken van recreatieve wedstrijden!

Eventuele kandidaten voor gevorderde competitie zullen eerst nog begeleid worden binnen de club, doch worden niet weerhouden om naar een competitieclub, naar keuze, over te stappen. Eventueel advies (clubkeuze, motivatie, consequenties) vanuit de club kan de kandidaat hierbij helpen.

Onze referenties:

 – Het aantal jaren dat we reeds bestaan (zie startdatum hierboven).
Sportieve weekends in BLOSO Blankenberge:
* 31 maart – 1 april – 2 april 2006
               
* 30 maart – 31 maart – en 1 april 2007
                
* 22-23 en 24 februari 2008
 – medewerking aan de Vlaamse Opera voor de productie   “Mazeppa”  (Opera Tsjaikowski) (voorjaar 2009)
 – Judo-initiatie in verschillende basisscholen uit het Antwerpse waaronder:
> De Zevensprong Antwerpen
> Artrhurschool Borgerhout
> De Zonnebloem Antwerpen-Zuid (2016)