Doel, opzet, principes,…

Recreatiesport is het eerste doel van de club!

Bij ons zal competitie nooit opgedrongen worden. Wel wordt de judoka aangespoord om zijn vooruitgang te toetsen aan de werkelijkheid onder de vorm van wedstrijdjes met andere clubs waarvan het niveau niet te hoog opgevoerd moet worden. Hierbij zouden we kunnen spreken van recreatieve wedstrijden!

Eventuele kandidaten voor gevorderde competitie zullen eerst nog begeleid worden binnen de club, doch worden niet weerhouden om naar een competitieclub, naar keuze, over te stappen. Eventueel advies (clubkeuze, motivatie, consequenties) vanuit de club kan de kandidaat hierbij helpen.